Termes i condicions legals

CONDICIONS DE ÚS

Dades Identificatives

ElParking Internet SL (d'ara endavant "El Parking"), amb CIF B37546538, inscrita al Registre Mercantil de Madrid amb adreça C/ Albacete, 3 1ª planta, Edif. Mizar 28027 Madrid, España, és titular del lloc web www.elparking.com. Adreça de contacte: info@elparking.com

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquesta Pàgina Web atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment d'altres que, si s'escau, resultin d'obligat compliment.

Aquesta Pàgina Web proporciona accés a informacions, serveis, programes o dades de manera gratuïta, en la majoria dels casos, i per això es manté amb els ingressos procedents de la publicitat. Per aquesta raó, durant la navegació i mitjançant altres mitjans electrònics de comunicació (email, sms, mms, etc.), es podran mostrar anuncis i/o fer arribar promocions.

Ús de la pàgina web

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen a través d'aquesta Pàgina Web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics d'El Parking, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Parking es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions de les quals tingui coneixement i que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, El Parking no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

El Parking, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat d'El Parking o de tercers. L'usuari es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la pàgina esmentada. Podrà visualitzar els elements de la Pàgina Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Parking i els seus llicenciadors o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Pàgina Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

El Parking es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta Pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al web i l'accés a aquests.

Enllaços

En el cas que en aquest web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, El Parking no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas El Parking assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació d'El Parking amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

El Parking es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquesta Pàgina Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d'Ús.

Generalitats

El Parking perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d'aquest web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. El Parking presta els serveis als quals es refereixen les presents condicions de manera gratuïta, sense perjudici de la qual cosa podrà establir el preu de determinats serveis o productes oferts, dels quals informarà oportunament a les seccions dedicades a aquest efecte.

Modificació de les presents condicions i durada

El Parking podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí, i les publicarà degudament tal com apareixen aquí. La vigència de dites condicions anirà en funció de la seva exposició i durarà fins que siguin modificades per altres condicions publicades degudament.

Polítiques de cookies

La present Política de Cookies és part integrant de l'Avís Legal de www.elparking.com.

Mitjançant la present Política de Cookies, El Parking Internet, SL (en endavant, l'Entitat) garanteix el compliment de la normativa aplicable.

La present Política de Cookies podrà ser modificada en qualsevol moment per raons legals o normatives, per motius tècnics o per canvis en la prestació dels serveis del Portal, estant vigent la versió publicada en cada moment.

Què són les cookies?

Amb l'objectiu de garantir la seva privacitat, l'informem que utilitzem cookies per a millorar la nostra web d'acord amb l'activitat dels seus usuaris i la freqüència de navegació.

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu terminal (ja sigui un ordinador, Smartphone o tauleta) quan accedeix a una pàgina web i que permet al titular de la pàgina esmentada emmagatzemar o recuperar determinada informació sobre múltiples variables, com, per exemple: el nombre de vegades que la pàgina ha estat visitada per l'usuari, identificar l'usuari registrat, garantir la sessió de l'usuari mentre navega per la pàgina, permetre que es realitzin operacions de forma segura i estable.

Com s'ha indicat, les cookies ofereixen informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris i, en conseqüència, poden afectar la privacitat dels mateixos; per aquest motiu oferim la informació necessària sobre la tipologia de cookies utilitzada a la nostra pàgina web, perquè vostè tingui plena capacitat de decisió en relació a l'ús de les mateixes i en relació a la protecció de la seva privacitat.

En aquest sentit, s'informa que per poder utilitzar la totalitat de serveis i funcionalitats del Portal és necessari habilitar les cookies al navegador d'Internet.

Tipologia de cookies utilitzades

A continuació t'oferim informació sobre el tipus de cookies utilitzades i la finalitat de les mateixes:

Cookies de sessió: són un tipus de cookies dissenyades i utilitzades per a recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Com el seu propi nom indica, aquestes cookies s'emmagatzemen a la seva terminal fins que acabi la sessió de navegació de l'usuari.

Cookies analítiques: són un tipus de cookies dissenyades i utilitzades per al seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris. Aquest tipus de cookies ofereix al titular de la pàgina el mesurament de l'activitat en el lloc web a través d'informació agregada o de caràcter estadístic. En el nostre Portal s'utilitzen per a aquesta finalitat, les cookies de Google Analytics que tenen diferents terminis de caducitat en funció de la informació que ofereixen.

Cookies de complements externs de contingut: permeten incloure continguts de tercers a la nostra pàgina, s'empren aquestes cookies per a mostrar mapes a través de Google Maps.

Tipus Nom Domini Expira Descripció
Analítica APISID google.com 2 anys Cookie de Google per a l'anàlisi d'ús de llocs web.
Analítica CONSENT google.com Mai Cookie de Google per a verificar el consentiment d'ús de dades del compte de Google en una altra aplicació.
Analítica G_ENABLED_IDPS google.com Mai Cookie per a l'anàlisi d'ús de llocs web.
Analítica HSID google.com 2 anys Contenen registres encriptats i signats de forma digital de l'hora d'inici de sessió més recent i de l'ID de compte de Google d'un usuari.
Externa NID google.com 2 anys Cookie utilitzada per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google Maps.
Externa OGPC google.com 1 setmana Cookie utilitzada per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google Maps.
Externa SAPISID google.com 2 anys Cookie utilitzada per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google Maps.
Externa SID google.com 2 anys Cookie utilitzada per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google Maps.
Sessió SSID google.com 2 anys Contenen registres encriptats i signats de forma digital de l'hora d'inici de sessió més recent i de l'ID de compte de Google d'un usuari.
Sessió i18next google.com A cada sessió Cookie per a la identificació de l'idioma d'usuari
Sessió PHPSESSID elparking.com A cada sessió Cookie per al seguiment de sessions de PHP
Sessió _csrf elparking.com A cada sessió Cookie per a la detecció de falsificacions d'identitat en peticions.
Analítica _ga elparking.com 2 anys Cookie de Google. Es fa servir per a distingir els usuaris.
Analítica _gat_UA-62450334-1 elparking.com 1 dia Cookie de Google. Es fa servir per a distingir els usuaris.
Analítica mp_d845c8e2240983ac4bb1ce75d625fa1e_mixpanel elparking.com 9 mesos Cookie de Mixpanel, per al seguiment de l'activitat en dispositius mòbils.
Analítica _ga stripe.com 2 anys Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió __stripe_orig_props stripe.com 10 dies Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió cid stripe.com 10 minuts Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió country stripe.com Mai Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió machine_identifier stripe.com Mai Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió machine_identifier stripe.com Mai Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Analítica mp_eb71b6171a4f7ed97de9b7a0395b7ca5_mixpanel stripe.com 1 any Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Sessió private_machine_identifier stripe.com 10 dies Cookie de Stripe. Es fa servir per a identificar un usuari durant els processos de transaccions monetàries i pagaments.
Analítiques private_machine_identifier facebook.com 10 dies Cookie de Facebook per a monitoritzar el trànsit.

Qui utilitza les cookies?

La informació que es recull a través de les cookies d'una pàgina web pot ser utilitzada tant pel titular de la pàgina web com per un tercer que presti un servei al titular. En aquest sentit, la informació de les cookies utilitzades només és tractada per l'Entitat, és a dir, cap tercer no accedeix a la informació que ens ofereixen les cookies quan s'instal·len en el seu terminal.

Gestió de les cookies

Tenint en compte la informació facilitada a través de la present Política de Cookies, a continuació li oferim informació sobre com pot dur a terme la gestió de les cookies utilitzades per mitjà de les diferents opcions que ofereixen els navegadors més comuns (Explorer, Firefox i Chrome) .

Si s'impedeix la instal·lació de totes les cookies de la pàgina web, algunes funcionalitats de la mateixa, així com alguns continguts, es poden veure afectats.

Com visualitzar les cookies

Tots els navegadors ofereixen a l'usuari la possibilitat de cercar i visualitzar les cookies que instal·la un determinat lloc web, obtenir informació relativa a la durada de les mateixes i la possibilitat d'eliminar-les, tal com s'indica en el següent apartat. A continuació es mostra una sèrie d'enllaços informatius sobre aquesta qüestió dels navegadors més utilitzats:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer

Com eliminar les cookies

Per restringir o bloquejar les cookies, vostè haurà de modificar la configuració del navegador que utilitzi en el seu terminal, ja sigui ordinador, smartphone o tauleta. Amb caràcter general, els navegadors ofereixen les següents opcions de configuració en relació a la instal·lació de cookies:

Que el navegador rebutgi totes les cookies i, per tant, que no s'instal·li cap cookie de cap pàgina web en el seu terminal.

Que el navegador l'avisi abans que es produeixi la instal·lació de la cookie perquè vostè decideixi si accepta o no la instal·lació de la mateixa.

Que el navegador únicament rebutgi les cookies de tercers dels llocs web que visita, però no les utilitzades pel lloc web pel qual vostè navega.

L'opció de navegació en mode privat mitjançant la qual les cookies s'instal·len al terminal, però s'eliminen de manera automàtica quan finalitza la navegació per la pàgina web:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del deure d'informació de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: L'empresa titular d'El Parking.com és ElParking Internet SL (des d'ara El Parking), amb domicili a aquests efectes a Calle Martín Pérez 3 5D, CP 37005 de Salamanca, de CIF: B37546538 inscrita al Registre Mercantil de Salamanca.

El Parking ofereix aquesta Política de privacitat per informar-lo de les nostres polítiques i procediments respecte a la recopilació, l'ús i la divulgació d'informació personal que rebem dels usuaris, així com la nostra aplicació per a dispositius. Aquesta Política de privacitat només és aplicable a la informació que ens proporcioni a través de la pàgina web i l'aplicació mòbil i mai no la vendrem a tercers.

Per a la contractació dels serveis, El Parking.com, operada per El Parking, requereix al client determinada informació de caràcter personal.

ElParking manté un fitxer de dades de caràcter personal obtinguts a través del procés de baixada de l'aplicació, que té com a finalitat la contractació, estadística, per a l'enviament de promocions i per al manteniment de la relació que ElParking pugui tenir amb l'usuari. El client consent el tractament de la seva informació de caràcter personal per part d'ElParking per a les finalitats descrites anteriorment.

Els nostres objectius principals per recopilar informació són oferir i millorar el nostre web, l'aplicació mòbil, els serveis, les funcions i els continguts; administrar el teu ús del web i de l'aplicació mòbil i fer possible que els usuaris gaudeixin i naveguin amb facilitat pel web i l'aplicació mòbil.

El Parking.com té uns complexos sistemes de seguretat per a protegir la seva informació de l'accés no autoritzat per part de terceres persones.

Utilitzar la plataforma El Parking.com suposa l'acceptació d'aquestes polítiques de privacitat.

Donar-se de baixa del servei no vol dir que ja no pugui rebre informació promocional d'El Parking. Si actualitzes aquesta informació, pot ser que mantinguem en els nostres arxius una còpia de la informació facilitada originalment. Així mateix, pot evitar rebre informació promocional a través del web. Tens dret a accedir, modificar, rectificar i cancel·lar les dades personals que has facilitat a El Parking. Pots exercir aquests drets en qualsevol moment posant-te en contacte amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a info@elparking.com.

Com a client pots rebre invitacions per participar en sondejos i enquestes des del lloc web El Parking.com. La teva selecció podrà ser a l'atzar o en funció de la teva informació no identificable. El participar o no en una enquesta o sondeig és decisió seva.

El Parking pot utilitzar cookies per emmagatzemar informació que identifiqui a l'usuari. Hem pres les precaucions possibles per assegurar que aquesta informació romandrà fora de perill. La nostra pàgina web i aplicació poden contenir imatges electròniques conegudes com "comptadors de visitants" que s'utilitzen juntament amb les cookies per recopilar estadístiques globals per tal d'analitzar com s'utilitza la nostra pàgina i la nostra aplicació i, a més, es poden utilitzar en alguns dels nostres correus electrònics per saber quins correus electrònics i enllaços han estat oberts pels destinataris. Això ens permet avaluar l'efectivitat de les nostres comunicacions amb els clients i campanyes de màrqueting.

Podrà rebre ofertes promocionals d'El Parking, així com notificacions pendents, utilitzant el teu nom per adreçar-nos a tu.

El Parking compleix en tot moment allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ("d'ara endavant, "RLOPD") i la resta de la normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l'usuari.

Propietat intel·lectual

Les marques, logotips, imatges, vídeos, dibuixos, etc. que apareixen a El Parking.com són propietat intel·lectual d'El Parking i no poden ser reproduïdes, utilitzades o representades sense l'autorització expressa i per escrit d'El Parking.

Està prohibit modificar, copiar, reproduir, descarregar, difondre, transmetre, explotar comercialment i/o distribuir per qualsevol mitjà els serveis, les pàgines del lloc web o els codis informàtics dels elements que componen els Serveis i el lloc web d'El Parking.com.

Funcionament

La pàgina s'ha dissenyat per a navegadors compatibles amb els estàndards HTML5 / CSS3 (Firefox, Safari, Opera, Chrome, Internet Explorer 8 i superior). Per utilitzar El Parking.com s'ha d'habilitar l'acceptació de cookies i de finestres emergents.

El Parking no garanteix que els Serveis es puguin utilitzar si el proveïdor de serveis del client és incapaç de proporcionar els seus serveis adequadament. En aquest context, El Parking no es responsabilitza de la falta de funcionament o disponibilitat ni de les deficiències d'utilització del lloc web El Parking.com derivades d'un equipament informàtic no adaptat, problemes experimentats pel proveïdor de serveis d'Internet del Client o per les interrupcions de la xarxa d'Internet o per qualsevol altra raó aliena al control d'El Parking.

Acords sobre aquestes normes

Si algun dels termes d'aquestes Condicions d'Ús fos declarat nul en aplicació de la legislació vigent, o en virtut d'una decisió judicial d'un tribunal amb jurisdicció suficient, els restants termes d'aquestes Condicions d'Ús hauran de romandre en ple vigor.

La falta d'iniciació d'accions legals per alguna de les Parts en relació amb la infracció d'aquestes Condicions d'Ús comesa per l'altra Part, no suposarà la renúncia de la primera Part del seu dret a iniciar, en el futur, accions legals contra aquesta infracció.

Canvis futurs

Els canvis que es produeixin a la web o en aquestes condicions d'ús seran degudament notificats a l'usuari, i es consideraran acceptats per part de l'usuari si torna a entrar a El Parking.com després d'aquesta comunicació.

Reclamacions i jurisdicció aplicable

Les reclamacions es realitzaran per escrit a l'adreça prèviament indicada i amb un mètode de recepció fefaent.

Per resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació o el seu propi fur, es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Salamanca (Espanya).

Aquest contracte queda sotmès a la llei espanyola.